Thông cáo số 1/2015 về tin đồn LKTC là của đảng Việt Tân

Thời gian vừa qua, chúng tôi được bạn đọc thông báo về một số trang mạng đưa tin nói rằng Luật Khoa tạp chí là do đảng Việt Tân sở hữu và điều hành. Trước tin đồn này, chúng tôi khẳng định, Luật Khoa tạp chí là một cơ quan báo chí độc lập và không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với đảng Việt Tân hay bất kỳ đảng phái chính trị nào khác.

Chúng tôi cũng tái khẳng định nguyên tắc hoạt động của Luật Khoa tạp chí, như đã được tuyên bố từ ngày thành lập, là “từ chối đi theo bất cứ xu hướng chính trị, tôn giáo hay thương mại nào”. Mọi hoạt động của Luật Khoa tạp chí đều hướng tới việc phổ biến kiến thức và thông tin pháp luật một cách khách quan, đa chiều và có tính khoa học. Là một cơ quan báo chí, chúng tôi luôn dành không gian tranh luận cho các quan điểm trái ngược nhau, các góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

(Hết thông cáo)

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.