Lỗ hổng lớn của luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân

Bài viết này nằm trong số báo tháng Chín năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 1/9/2022.


Pháp luật Việt Nam hiện nay không có định nghĩa thế nào là “dữ liệu cá nhân” và “bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Đó là kết luận của Tiến sĩ Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), sau khi khảo sát 65 văn bản pháp luật khác nhau có liên quan tới dữ liệu cá nhân. Kết quả khảo sát [1] được công bố trong cuốn “Smart cities in Asia” của Springer, được đăng tải lần đầu ngày 29/5/2022.

Đăng ký để đọc tiếp

Đăng ký ngay để đọc toàn văn bài viết này và truy cập tất cả các bài dành cho thành viên miễn phí (gói Free).

Đăng ký
Đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.