Luật Khoa ra mắt số báo tháng Ba - 2024: Phan Châu Trinh

Luật Khoa ra mắt số báo tháng Ba - 2024: Phan Châu Trinh
Đồ họa: Shiv / Luật Khoa.

Cứ vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, Luật Khoa tạp chí lại phát hành một số báo tháng dưới dạng PDF/EPUB. Các số báo này dành riêng cho độc giả trả phí.

Số báo tháng Ba năm nay dành trang bìa và hai bài đặc biệt để tưởng nhớ 98 năm ngày mất của Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2024). 

Ở Luật Khoa, chúng tôi quan niệm rằng vai trò của báo chí không phải chỉ là đưa tin và phân tích những sự kiện mới, mà còn phải nhắc nhớ công chúng về những gì quan trọng với đời sống của quốc gia. Những gì quan trọng không nhất thiết là những gì được bàn luận sôi nổi hay lan tỏa khắp nơi trên báo chí hay mạng xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường truyền thông bị kiểm duyệt và thao túng nặng nề hiện nay, rất nhiều vấn đề quan trọng thậm chí còn bị nhấn chìm một cách cố ý trong biển cả thông tin.

Phan Châu Trinh và những tư tưởng canh tân quốc gia của ông chắc chắn không phải đề tài hấp dẫn với truyền thông đại chúng hiện nay, và phần nào đó cũng không được khuyến khích thảo luận trong các không gian truyền thông “chính thống”. Và đó là nơi mà báo chí độc lập - như Luật Khoa tạp chí - có thể đóng góp một cách tích cực để cơi nới không gian thảo luận cho xã hội.

Hai năm nữa sẽ tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh. Trước đó, vào năm 2025, chúng ta sẽ có dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 50 năm ngày thống nhất đất nước, hay còn được gọi là ngày Sài Gòn sụp đổ. Những dịp kỷ niệm không phải là vấn đề thời sự gì, nhưng nó luôn nhắc chúng ta suy ngẫm về quá khứ để thấy rằng những gì chúng ta làm trong quá khứ vẫn tiếp tục định hình con đường phát triển của quốc gia ngày nay, và có rất nhiều việc dở dang trong quá khứ vẫn cần thế hệ ngày nay tiếp bước. Sự nghiệp canh tân quốc gia của Phan Châu Trinh chính là một trong những việc dang dở đó.

Luật Khoa tạp chí sẽ tiếp tục đào sâu nghiên cứu di sản của Phan Châu Trinh trong những năm mới, hầu quý độc giả.

Trịnh Hữu Long
Tổng biên tập

Những bài nổi bật của số này:

Vì sao Phan Châu Trinh chưa thành công?
Phong trào phát triển đất nước (và dân chủ hóa) do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỷ XX (1905-1907) ở Việt Nam là hết sức toàn diện và đúng đắn. Không những thế, thật đáng ngạc nhiên rằng các tư tưởng chính của ông được thuyết hiện đại
Phim ảnh và nhãn mác yêu nước
Vài vấn đề của một xu hướng tự nhiên trong điện ảnh.
Khi người LGBT đi làm cho nhà nước
Cầu vồng trong văn hóa nhị nguyên.
Vụ nhà xe Thành Bưởi và cách quản lý giao thông dựa trên quyền uy
Thay vì khoa học.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.