bất động sản

Bóng ma của những tòa tháp chọc trời: Từ tham nhũng bất động sản Trung Quốc, nghĩ về Việt Nam

Bóng ma của những tòa tháp chọc trời: Từ tham nhũng bất động sản Trung Quốc, nghĩ về Việt Nam
Members Public

Chính quyền và giới nghiên cứu Trung Quốc hiểu khá rõ về vấn nạn tham nhũng bất động sản.

Huỳnh Công Đương
Thể chế
“Cà lăm pháp lý” – Từ khác âm đồng nghĩa trong tiếng Anh

“Cà lăm pháp lý” – Từ khác âm đồng nghĩa trong tiếng Anh
Members Public

Bữa hổm Anh Cả Lý viết bài kia về hai bà thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ đấu chưởng ngữ pháp tiếng Anh. Đăng xong thì nhận được một comment rất hay của một bạn đọc. Bạn đọc Tieu Son chỉ ra cho Anh Cả Lý thấy một cái sai trong bài của mình: […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →