bầu cử mỹ

Bầu cử Mỹ 2020 – Kỳ 4: Cuộc đua vào Nhà Trắng

Bầu cử Mỹ 2020 – Kỳ 4: Cuộc đua vào Nhà Trắng
Members Public

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden chắc chắn là cuộc đua sôi động nhất, được dõi theo hàng ngày ở Hoa Kỳ lẫn trên toàn thế giới. Tuy vậy, đó không phải là cuộc bầu cử duy nhất tại Hoa Kỳ trong […]

Harriet Nguyen
Bầu cử
Chính sách đối ngoại của Biden: Thương mại và kinh tế

Chính sách đối ngoại của Biden: Thương mại và kinh tế
Members Public

Luật Khoa trân trọng giới thiệu loạt bài về chính sách đối ngoại của ứng cử viên Joe Biden. Loạt bài này được dịch từ bảng tổng hợp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations – CFR), một viện nghiên cứu lâu đời và có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ. Các dữ […]

Hoang Nguyen
Quốc tế
Chính sách đối ngoại của Biden: Quốc phòng và hợp tác quốc tế

Chính sách đối ngoại của Biden: Quốc phòng và hợp tác quốc tế
Members Public

Luật Khoa trân trọng giới thiệu loạt bài về chính sách đối ngoại của ứng cử viên Joe Biden. Loạt bài này được dịch từ bảng tổng hợp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations – CFR), một viện nghiên cứu lâu đời và có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ. Các dữ […]

Hoang Nguyen
Quốc tế
Bầu cử Mỹ 2020 – Kỳ 1: Cuộc đua Quốc hội liên bang

Bầu cử Mỹ 2020 – Kỳ 1: Cuộc đua Quốc hội liên bang
Members Public

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden chắc chắn là cuộc đua sôi động nhất, được dõi theo hàng ngày ở Hoa Kỳ lẫn trên toàn thế giới. Tuy vậy, đó không phải là cuộc bầu cử duy nhất tại Hoa Kỳ trong […]

Harriet Nguyen
Bầu cử
Bầu cử Mỹ: Sức hút cá nhân đáng giá bao nhiêu?

Bầu cử Mỹ: Sức hút cá nhân đáng giá bao nhiêu?
Members Public

Nhiều tổng thống Mỹ được bầu lên cho dù thua kém đối thủ về sức hút cá nhân.

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →