Cao Đài

Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập

Tôn giáo tháng 9/2020: Số phận của những Thánh thất Cao Đài độc lập
Members Public

Bản tin Tôn giáo tháng 9/2020 tập trung vào đạo Cao Đài với thông tin về việc chiếm đoạt các thánh thất Cao Đài độc lập trong mục [Bàn tay chính quyền], tám năm tín đồ Thánh thất Cao Đài Phù Mỹ bị hành hung trong mục [Ngày này năm xưa], và giới thiệu các […]

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…

Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…
Members Public

Tháng 6/2020, nhiều vụ việc liên quan đến tôn giáo đã xảy ra như tranh chấp giữa một thánh thất Cao Đài độc lập và các tín đồ Cao Đài đăng ký, hay tranh chấp đất đai giữa giáo xứ, đan viện với chính quyền ở một số địa phương cùng với những tin tức […]

Thái Thanh
Tôn giáo
Nhớ Viện Đại học Cao Đài: “Khi đó chúng tôi rất hạnh phúc”

Nhớ Viện Đại học Cao Đài: “Khi đó chúng tôi rất hạnh phúc”
Members Public

…cho đến ngày 30 tháng Tư năm 1975.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →