dân trí thấp

Đánh đồng giải trí và dân trí: Vừa sai lầm, vừa tai hại

Đánh đồng giải trí và dân trí: Vừa sai lầm, vừa tai hại
Members Public

Điều gì xảy ra khi hai thái cực cùng tồn tại trong xã hội Việt Nam.

Y Chan
Quan điểm
Làm thế nào để so sánh dân trí?

Làm thế nào để so sánh dân trí?
Members Public

Tác giả Võ Văn Quản trong bài viết Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp” có kết luận về dân trí tại Việt Nam “hiểu theo cái nghĩa đen của nó, rất cao. Cao không thua kém gì Hoa Kỳ”. Là một người đọc sách, biết mình, biết ta khi so sánh với dân trí […]

Lý Minh
Quan điểm
Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp”

Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp”
Members Public

Đã đến lúc loại bỏ khái niệm ngược ngạo và chậm tiến này khỏi các đối thoại chính trị ở nước ta.

Võ Văn Quản
Quan điểm
“Thảo dân vô minh” và dân chủ

“Thảo dân vô minh” và dân chủ
Members Public

Điều gì khiến cho nhiều người có địa vị trong xã hội Việt Nam giờ đây khinh rẻ khả năng của những công dân bình thường, và từ đó đánh giá thấp dân chủ? *** Giới trí thức Việt Nam không đơn độc với thái độ khinh đời của họ. Rất nhiều nhà khoa học […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →