Hồi giáo

Bộ tài liệu bị rò rỉ và những bí mật ở Tân Cương

Bộ tài liệu bị rò rỉ và những bí mật ở Tân Cương
Members Public

Hơn 400 trang tài liệu nội bộ của chính phủ Trung Quốc vừa bị rò rỉ. Cộng đồng quốc tế dậy sóng. Phát ngôn chính phủ gọi đó là “fake news” (tin giả). Dưới đây là những điều bạn cần biết. Diễn biến mới nhất Hai tuần trước, The New York Times công bố hơn […]

Nguyễn Thảo Chi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →