chiến tranh

Máu chúng tôi – Đất chúng tôi

Máu chúng tôi – Đất chúng tôi
Members Public

“Nước chảy dưới cầu” (water under the bridge) là một thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, dùng để chỉ những sự việc xảy ra đã lâu, không còn quan trọng, không còn đáng quan tâm. Trong suy nghĩ của nhiều người, các cuộc chiến sắc tộc là một thứ nước chảy dưới cầu như […]

Y Chan
Văn hóa chính trị
Kỳ 16 – Án lệ thứ 34: Nhân quyền trên chiến trường?

Kỳ 16 – Án lệ thứ 34: Nhân quyền trên chiến trường?
Members Public

Nam Quỳnh (Dịch) Lời giới thiệu: Dự án Rightsinfo do luật sư tranh tụng chuyên về nhân quyền Adam Wagner thành lập ngày 22 tháng 04 năm 2015 với mục đích truyền bá kiến thức về nhân quyền tại Anh. Loạt bài 50 Án Lệ Nhân Quyền Làm Thay Đổi Vương Quốc Anh là một […]

Nam Quỳnh
Vụ án

Ủng hộ báo chí độc lập →