Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm và tờ Thời Luận: Thuở hồng hoang của báo chí tự do Việt Nam

Ngô Đình Diệm và tờ Thời Luận: Thuở hồng hoang của báo chí tự do Việt Nam
Members Public

Câu chuyện về tờ báo độc lập và đối lập nổi tiếng một thời của Việt Nam Cộng hòa.

Võ Văn Quản
Tự do báo chí
Ba hiểu lầm phổ biến về tình hình đất đai và đời sống nông dân thời Việt Nam Cộng hòa

Ba hiểu lầm phổ biến về tình hình đất đai và đời sống nông dân thời Việt Nam Cộng hòa
Members Public

Các số liệu nghiên cứu chỉ ra nhiều lầm tưởng, từ cả hai phía.

Võ Văn Quản
việt nam cộng hòa
Việt Nam Cộng hòa và thất bại trong việc xây dựng nền pháp quyền

Việt Nam Cộng hòa và thất bại trong việc xây dựng nền pháp quyền
Members Public

Việt Nam Cộng hòa chỉ tồn tại trong vòng hai mươi năm, nhưng nó sản sinh ra những trí thức sáng giá nhất về chính trị học và luật học của Việt Nam hiện đại. Song với thành tựu giáo dục và học thuật như vậy, nền pháp quyền của chính quyền này quả thật […]

Võ Văn Quản
việt nam cộng hòa
Cuộc trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống có dân chủ?

Cuộc trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống có dân chủ?
Members Public

Bầu cử ở Việt Nam Cộng hòa, nhất là cuộc trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, lập nền cộng hòa và đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống, theo mô tả của báo chí đương đại hiện nay, có thể tổng hợp trong vài từ như “giả hiệu”, “giật dây”, “trắng trợn”, […]

Võ Văn Quản
việt nam cộng hòa
Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 4: Nước cờ sai của Ngô Đình Diệm

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 4: Nước cờ sai của Ngô Đình Diệm
Members Public

Đồng bào sơn cước ở Tây Nguyên dưới thời Ngô Đình Diệm không chỉ phải oằn mình đón nhận những người di cư xa lạ mà còn chịu nhiều chính sách mang nặng tính chủ nghĩa dân tộc quốc gia, nhưng hoàn toàn xa lạ đối với họ. Chủ nghĩa dân tộc của người Kinh […]

Trần Long Vi
Tôn giáo
Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm
Members Public

“Không thể viết lịch sử bằng định kiến. Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến, ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’ John Betjeman, Tình đầu – Tình cuối (1952) Sẽ quá đơn giản để làm xấu hình ảnh của một con người, đặc biệt khi những người […]

Võ Văn Quản
Chính trị
Nguyễn Phú Trọng và những ngày 23-10 trong lịch sử

Nguyễn Phú Trọng và những ngày 23-10 trong lịch sử
Members Public

Ngày ông Nguyễn Phú Trọng được bầu và dự kiến nhậm chức Chủ tịch nước, 23-10-2018, trùng với ngày trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi tổng thống năm 1955 và nhiều sự kiện lịch sử thú vị khác. 1955: Trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm […]

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →