Người thượng ở Tây Nguyên

Bản tin Tôn giáo tháng 3/2020: Triệt hại FULRO và tự do tôn giáo

Bản tin Tôn giáo tháng 3/2020: Triệt hại FULRO và tự do tôn giáo
Members Public

Tìm hiểu về điểm nóng tôn giáo tại khu vực Tây Nguyên, nơi chính quyền tìm mọi cách tiêu diệt FULRO cũng như các tôn giáo mới qua mục [Điểm nóng tôn giáo] và [Bàn tay của chính quyền].“Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt” và các biện pháp can thiệp của công an vào […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →