sáng tạo

Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người

Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người
Members Public

Xã hội cần gì hơn, những người biết tự tư duy hay các bộ não răm rắp vâng lời?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Giá trị của “độc quyền” trong khởi nghiệp, và khi nào cần đến bàn tay nhà nước

Giá trị của “độc quyền” trong khởi nghiệp, và khi nào cần đến bàn tay nhà nước
Members Public

Để trở thành vĩ đại, các doanh nghiệp sáng tạo cần “độc quyền”. Nhưng không phải theo cách ta hiểu.

Lý Minh
Quan điểm
Nhà giáo dục Ken Robinson và sự nghiệp định nghĩa lại “trí thông minh”

Nhà giáo dục Ken Robinson và sự nghiệp định nghĩa lại “trí thông minh”
Members Public

Người được xem là ngọn hải đăng của hy vọng trong giáo dục vừa qua đời.

Y Chan
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →