Tin Lành

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?
Members Public

Mùa mưa năm 2016, một người dân tộc Jrai tên Nay Them đi nước ngoài lần đầu tiên trong đời, một chuyến đi sẽ làm thay đổi tất cả hoặc sẽ mất hết tất cả. Chuyến đi của anh không có ngày trở về. Lớn lên ở tỉnh Gia Lai, từ lúc nhỏ Nay Them […]

Trần Duy
Tôn giáo
Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào

Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào
Members Public

Khi kẻ vũ phu biện minh bằng Kinh Thánh.

Trần Hà Linh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →