tự do tín ngưỡng

Pháp Luân Công đối diện với tương lai đầy rắc rối

Pháp Luân Công đối diện với tương lai đầy rắc rối
Members Public

Năm 2020 trôi qua không dễ dàng với cộng đồng Pháp Luân Công. 2021 sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Thái Thanh
Tôn giáo
Việt Nam sau 30/4/1975: “Mê tín dị đoan” trở thành “bản sắc dân tộc” như thế nào – Kỳ 2

Việt Nam sau 30/4/1975: “Mê tín dị đoan” trở thành “bản sắc dân tộc” như thế nào – Kỳ 2
Members Public

Vào đầu những năm 2000, mẹ tôi thường dắt tôi đi bộ đến nhà bà Út để xem bói bài. Tôi còn nhớ trong một lần sau khi nhìn những lá bài đặt trên chiếc chiếu hoa, bà nói với mẹ tôi rằng “có quý nhân phù trợ” nên hãy yên tâm về chuyện làm […]

Trần Phương
Tôn giáo
Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?

Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?
Members Public

“Cái thuyết thiên đường, tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa nếu không kính thần minh, không thờ tiên tổ thì rất trái với chính đạo. Những việc trái luân lý, hại phong hóa, điều ấy kể ra còn nhiều, thực đã phạm đến pháp luật. Đạo ấy quy […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →