Thư ngày Quốc Tế Dân Chủ: Không gian tự do cho Xã Hội Dân Sự

Thư ngày Quốc Tế Dân Chủ: Không gian tự do cho Xã Hội Dân Sự

Nguyễn Quốc Tấn Trung (dịch)

Bà Helen Clark
url
Trở thành Quản trị viên của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nation Development Programme – UNDP) vào năm 2009, là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chương trình kể từ ngày thành lập. Bà hiện cũng là Chủ tịch Hội Đồng Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Group).
civill

Ngày 15 tháng 9 năm 2015,

Trái tim của lý tưởng về dân chủ khơi nguồn bởi niềm tin cho rằng sự tham gia của công dân trong các hoạt động đời sống công cộng là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy tiến bộ xã hội. Sự tham gia này, được thể hiện thông qua quy trình bầu cử, tư cách thành viên của đa dạng đảng phái chính trị, cơ chế dân biểu, và không thể không kể đến khoảng không chính trị tự do bên ngoài các tổ chức, hội đoàn chính trị chính quy.

Đề tài của Ngày Quốc Tế Dân Chủ năm nay, 2015, sẽ là “Không gian tự do cho Xã Hội Dân Sự”, nhắc nhở chúng ta không gian dân sự có tầm quan trọng như thế nào đối với thành công của một cơ chế quản lý nhà nước có trách nhiệm và công bằng xã hội; sự cần thiết phải bảo vệ những giá trị cơ bản của không gian dân sự cũng như tăng cường cơ hội đối thoại giữa chính phủ và người dân của một quốc gia, từ đó đảm bảo rằng sự đa dạng trong mục tiêu, lợi ích hướng tới của mọi công dân, kể cả những thành viên yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng, có thể được lắng nghe.

UNDP đã cố gắng hợp tác với chính phủ của các quốc gia, đối tác phát triển, những nhà hoạt động dân sự nhằm mở rộng thêm những khoảng trống đó cho xã hội dân sự. Tại Tunisia, UNDP hỗ trợ thành công quy trình đối thoại quốc gia về việc soạn thảo bản Hiến Pháp mới bằng cách tạo điều kiện tham vấn giữa các thành viên Hội Đồng Lập Hiến với hơn 300 tổ chức dân sự tại 24 đơn vị hành chính của quốc gia này.

Một không gian dân sự sôi động, tự chủ và an toàn là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường dân chủ. Như các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đang hướng đến sự hình thành Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững chung, điều quan trọng là chính phủ của các quốc gia phải thừa nhận vai trò của xã hội dân sự cho thành công của những mục tiêu đó.

Trong Ngày Quốc Tế Dân Chủ hôm nay, tôi – đại diện cho UNDP, khẳng định lại cam kết của chương trình nhằm phát triển và mở rộng thêm không gian dân sự tư do và năng động trên khắp các quốc gia mà tại đó, cho phép những nhà hoạt động dân sự, luôn bao gồm phụ nữ và thanh niên, có thể đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng một xã hội thanh bình, công bằng và toàn diện.

Nguồn:

Statement at 2015 International Day of Democracy ‘Space for Civil Society’

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.