Kỳ 11 – Án lệ thứ 39: Nạn nhân của nạn buôn người có thể là tội phạm?

Kỳ 11 – Án lệ thứ 39: Nạn nhân của nạn buôn người có thể là tội phạm?
Những “cánh đồng” cần sa nơi mà nhiều trẻ em Việt Nam thông qua các đường dây buôn người phải làm việc. Nguồn: Bristol News and Media

Nam Quỳnh (Dịch)

Lời giới thiệu:

Dự án Rightsinfo do luật sư tranh tụng chuyên về nhân quyền Adam Wagner thành lập ngày 22 tháng 04 năm 2015 với mục đích truyền bá kiến thức về nhân quyền tại Anh.

Loạt bài 50 Án Lệ Nhân Quyền Làm Thay Đổi Vương Quốc Anh là một trong những sản phẩm đặc sắc nhất của trang này.

Kỳ trước:

Kỳ 10 – Án lệ thứ 40: Một Quan Tòa đã đánh bại chế độ nô lệ như thế nào?

Án lệ thứ 39: Nạn nhân của nạn buôn người có thể là tội phạm?

Buôn người là một tội ác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến những thành viên dễ tổn thương nhất của xã hội. Những nạn nhân buôn người thường bị ép làm những việc trái pháp luật. Câu hỏi đặt ra, họ có phải là tội phạm hay không? Họ có phải bị trừng phạt vì đã làm trái pháp luật khi những hành vi làm trái đó là kết quả trực tiếp của việc họ bị buôn bán?

Ba người trẻ vị thành niên từ Việt Nam bị kết án về hành vi trợ giúp trồng cần sa.  Trong những hoàn cảnh khác họ đã phải chịu những án phạt nặng. Tòa ghi nhận, việc họ bị buôn bán không cho phép họ thoát tất cả các tội hình sự. Tuy nhiên, nếu họ bị ép làm những tội ác đó, tòa án có quyền ra lệnh đình chỉ việc công tố. Vì ba người có thể là tội phạm kia là trẻ vị thành niên, việc đầu tiên tòa phải làm là xem xét những quyền lợi tốt nhất của họ. Khi có lý do để tin rằng những người đó là trẻ vị thành niên dù không rõ ràng, họ vẫn phải được đối xử như thế.

Những "cánh đồng" cần sa nơi mà nhiều trẻ em Việt Nam thông qua các đường dây buôn người phải làm việc. Nguồn: Bristol News and Media

Những “cánh đồng” cần sa nơi mà nhiều trẻ em Việt Nam thông qua các đường dây buôn người phải làm việc. Nguồn: Bristol News and Media

Điều quan trọng nhất về án lệ này là việc tòa kiểm tra công tác tố tụng của nhà nước Anh thông qua lăng kính nhân quyền và luật chống buôn người.

Các bằng chứng mới cho thấy cả ba bị can đều đã bị ép buộc phải phạm các tội hình sự có liên quan như một phần trong quá trình họ bị buôn bán. Ngài Chánh Pháp Quan, người đứng đầu ngành tư pháp Anh, nói rằng những người người này không phải tội phạm mà là nạn nhân của một “nạn buôn bán tàn tệ”.

Tòa cho phép họ được tự do và bảo đảm là việc công tố và kết án các nạn nhân của nạn nô lệ sẽ ít xảy ra trong tương lai hơn.

Câu chuyện nói trên chỉ là tóm gọn quyết định của Tòa. Bạn có thể đọc quyết định đó ở đây: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2013/991.html

Nguồn: Trafficked Children Are Victims, Not Criminals

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.