bầu cử việt nam 2021

Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.

Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.
Members Public

Có những lựa chọn có ý nghĩa hơn là việc ngồi yên không làm gì.

Y Chan
Bầu cử
Khe cửa hẹp cho ứng cử viên trẻ, ngoài đảng

Khe cửa hẹp cho ứng cử viên trẻ, ngoài đảng
Members Public

Cánh cửa cho các ứng cử viên độc lập không hẳn là đóng chặt như nhiều người nhận định.

Harriet Nguyen
Bầu cử
6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Members Public

Trước mắt những ứng viên độc lập này là rất nhiều hàng rào phải vượt qua.

Hồng Anh
Bầu cử
Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?

Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?
Members Public

Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội mà cũng phải được dự kiến? Chuyện này nên hiểu ra sao?

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →