Cải Cách Ruộng Đất

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm
Members Public

“Không thể viết lịch sử bằng định kiến. Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến, ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’ John Betjeman, Tình đầu – Tình cuối (1952) Sẽ quá đơn giản để làm xấu hình ảnh của một con người, đặc biệt khi những người […]

Võ Văn Quản
Chính trị
Bí quyết thịnh vượng của châu Á: Người cày có ruộng

Bí quyết thịnh vượng của châu Á: Người cày có ruộng
Members Public

Bàn về tầm quan trọng cốt yếu của chính sách ruộng đất nông nghiệp công bằng đối với thịnh vượng tại châu Á. Lược dịch từ bài báo “Land To The Tiller” của tạp chí The Economist đăng bản in giấy ngày 14/10/2017. Cách dòng do người dịch. Có một thứ cũng gây ấn tượng […]

Trâm Huyền
đất đai
“Kẻ thù giai cấp” có được bình đẳng trước pháp luật?

“Kẻ thù giai cấp” có được bình đẳng trước pháp luật?
Members Public

Một trong ba yếu tố định hình một nhà nước pháp quyền (rule of law) ở Âu – Mỹ, theo luật gia Anh Quốc Albert Venn Dicey, là tinh thần bình đẳng trước pháp luật (equality before the law) giữa nhà nước và công dân, cũng như giữa các công dân với nhau. Tinh thần bình […]

Quỳnh Vi
Thể chế
Nguyễn Mạnh Tường: Luật gia có cái đầu để nghĩ và cái mồm để nói

Nguyễn Mạnh Tường: Luật gia có cái đầu để nghĩ và cái mồm để nói
Members Public

“Họ [luật gia] tự mình đặt vào vị thế tương phản với những con người máy khúm núm nịnh bợ với những kẻ chuyên quyền” – luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) là luật sư, giáo sư luật và văn học từng phục vụ cho chính quyền Việt Nam Dân […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Cải Cách Ruộng Đất, Cải Cách Điền Địa và Người Cày Có Ruộng

Cải Cách Ruộng Đất, Cải Cách Điền Địa và Người Cày Có Ruộng
Members Public

Hiển nhiên dải đất hình chữ S Việt Nam hiện đại không chỉ chứng kiến duy nhất một cuộc cải cách ruộng đất. Tại hai đầu đất nước, mỗi quốc gia đều có những định hướng và chính sách đất đai riêng biệt nhằm hướng đến những mục tiêu chính trị, kinh tế và xã […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →