Đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?
Members Public

Mùa mưa năm 2016, một người dân tộc Jrai tên Nay Them đi nước ngoài lần đầu tiên trong đời, một chuyến đi sẽ làm thay đổi tất cả hoặc sẽ mất hết tất cả. Chuyến đi của anh không có ngày trở về. Lớn lên ở tỉnh Gia Lai, từ lúc nhỏ Nay Them […]

Trần Duy
Tôn giáo
Bản tin Tôn giáo tháng 3/2020: Triệt hại FULRO và tự do tôn giáo

Bản tin Tôn giáo tháng 3/2020: Triệt hại FULRO và tự do tôn giáo
Members Public

Tìm hiểu về điểm nóng tôn giáo tại khu vực Tây Nguyên, nơi chính quyền tìm mọi cách tiêu diệt FULRO cũng như các tôn giáo mới qua mục [Điểm nóng tôn giáo] và [Bàn tay của chính quyền].“Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt” và các biện pháp can thiệp của công an vào […]

Thái Thanh
Tôn giáo
Khi Tây Nguyên không còn là nhà

Khi Tây Nguyên không còn là nhà
Members Public

Gần hai thập kỷ, người Thượng vẫn không ngừng tháo chạy khỏi Tây Nguyên vì sự truy bức của chính quyền Việt Nam.

Trần Duy
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →