khoan dung tôn giáo

Trump hay không Trump: Khoan dung để tránh làm tổn thương nhau

Trump hay không Trump: Khoan dung để tránh làm tổn thương nhau
Members Public

Việc ủng hộ hay phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều cần thiết trong một xã hội dân chủ bởi việc bất đồng quan điểm trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, luôn diễn ra.  Sự phân cực trong quan điểm chính trị là lý do […]

Lý Minh
Quan điểm
Cuộc phiêu lưu của ông Đạo Dừa giữa lằn ranh tôn giáo và chính trị

Cuộc phiêu lưu của ông Đạo Dừa giữa lằn ranh tôn giáo và chính trị
Members Public

Một ông già tâm thần hay một nhà sư chống chiến tranh?

Trần Phương
Tôn giáo
Chùa Ba Vàng và sự can thiệp bất hợp lý của nhà nước

Chùa Ba Vàng và sự can thiệp bất hợp lý của nhà nước
Members Public

Chỉ cần tìm hiểu một chút về giáo lý Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo Bắc tông vốn thịnh hành ở Việt Nam, ta sẽ thấy những điều được truyền giảng ở chùa Ba Vàng có vẻ không giống với giáo lý Phật giáo, vốn nhấn mạnh sự tu tập của mỗi bản thân […]

Kiến Minh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →