Kiểm soát tôn giáo ở Việt Nam

Tôn giáo tháng 1/2022: Ban Tôn giáo Chính phủ có trưởng ban mới, vẫn là một cán bộ công an

Tôn giáo tháng 1/2022: Ban Tôn giáo Chính phủ có trưởng ban mới, vẫn là một cán bộ công an
Members Public

Tình hình tôn giáo đầu năm mới: tin vui, tin buồn, và những định hướng kiểm soát cũ.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tin tức về tôn giáo trên báo chí nhà nước: Uốn não bảy lần trước khi kết luận

Tin tức về tôn giáo trên báo chí nhà nước: Uốn não bảy lần trước khi kết luận
Members Public

Những bài báo một chiều thường gây hiểu lầm và đánh lạc hướng nhiều hơn là cung cấp sự thật.

Thái Thanh
Báo chí
Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo
Members Public

Việc dạy lịch sử, pháp luật trong các tổ chức tôn giáo nay phải đi theo một chương trình khung.

Thái Thanh
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ làm gì với hơn 64 tỷ đồng mỗi năm?

Ban Tôn giáo Chính phủ làm gì với hơn 64 tỷ đồng mỗi năm?
Members Public

Nói nôm na, Ban Tôn giáo Chính phủ chính là “giáo hội” của các giáo hội ở Việt Nam.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →