Tết

Hậu Tết, bàn về triết học của sự nhàn hạ

Hậu Tết, bàn về triết học của sự nhàn hạ
Members Public

Chúng ta không thiếu thời gian tiêu khiển giải trí, nhưng lại quá thiếu thời gian nhàn hạ đúng nghĩa.

Cái Lư Hương
Triết học
Vì sao cứ phải “nổ” mới là Tết?

Vì sao cứ phải “nổ” mới là Tết?
Members Public

Chất vấn một phong tục.

Y Chan
Văn hóa chính trị
Nhân đà chống dịch, cần chống luôn “ka tặc” và “âm tặc”

Nhân đà chống dịch, cần chống luôn “ka tặc” và “âm tặc”
Members Public

Có những đại dịch khác gây chết người không kém COVID-19.

Y Chan
Quan điểm
Tết mắc dịch

Tết mắc dịch
Members Public

Tôi nghĩ là ai cũng đang phải vật lộn trong cuộc chiến của riêng mình.

Hiền Minh
Quan điểm
Lằn ranh “mâm trên, chiếu dưới” ngày Tết

Lằn ranh “mâm trên, chiếu dưới” ngày Tết
Members Public

Đó là một bữa cỗ tất niên của một đại gia đình ba thế hệ.  Mọi người sum vầy trong gian nhà chính, dành cho nhau những giờ phút hiếm hoi trong một năm để thắt chặt mối quan hệ gia đình.  Ở mâm trên, thường là bộ bàn ghế hay phản gỗ giữa phòng […]

Văn Khiêm
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →