tiếng Anh pháp lý

Tiếng Anh pháp lý về quyền trẻ em

Tiếng Anh pháp lý về quyền trẻ em
Members Public

Những thuật ngữ cơ bản trong pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Vincente Nguyen
tiếng Anh pháp lý
Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 2: Các chủ thể trong quá trình bầu cử

Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 2: Các chủ thể trong quá trình bầu cử
Members Public

Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới Chúng ta có thể chia các chủ thể của quá trình bầu cử thành bốn nhóm lớn: nhóm tổ chức (election organisers), nhóm ứng cử (candidates), nhóm cử tri (voters) và nhóm quan sát (observers). Chất lượng và tính độc lập của cả bốn nhóm […]

Vincente Nguyen
Bầu cử
Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới

Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới
Members Public

Mỗi nơi, mỗi khác.

Vincente Nguyen
Bầu cử
Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”

Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”
Members Public

Một lược khảo về phỉnh nịnh chính trị, từ truyện ngụ ngôn cho đến thời lập quốc Hoa Kỳ.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Tiếng Anh pháp lý: Học thuật ngữ để hiểu rõ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tiếng Anh pháp lý: Học thuật ngữ để hiểu rõ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
Members Public

Tìm hiểu động cơ, mục tiêu và triết lý của những người làm luật qua các thuật ngữ quan trọng.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không

Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không
Members Public

Các định nghĩa về chính đảng xưa nay dường như xa lạ với mô hình Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Mọi từ tiếng Anh bạn cần biết về đảng cộng sản

Mọi từ tiếng Anh bạn cần biết về đảng cộng sản
Members Public

Bạn có biết bộ chính trị là gì trong tiếng Anh không? Thế còn công tác dân vận?

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Tiếng Anh pháp lý: Cơ bản về tố tụng dân sự

Tiếng Anh pháp lý: Cơ bản về tố tụng dân sự
Members Public

Tranh chấp dân sự, theo nhiều học giả, là nguồn gốc lý giải sự hình thành của pháp luật.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →