việt nam dân chủ cộng hoà

Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 2: Từ “thợ dạy” đến “tự do cá nhân”

Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 2: Từ “thợ dạy” đến “tự do cá nhân”
Members Public

Hai hệ thống khác biệt tạo ra những con người rất khác biệt.

Huỳnh Công Đương
Chuyên đề
Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 1: Nền tảng và khác biệt

Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam – Kỳ 1: Nền tảng và khác biệt
Members Public

Một chuyến hành trình khám phá nền giáo dục của hai đất nước Việt Nam, thời kỳ 1955 – 1975.

Huỳnh Công Đương
Chuyên đề
Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại

Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại
Members Public

Hơn 70 năm sau Cách mạng tháng Tám (August Revolution), bản chất của một trong những biến cố chính trị quan trọng nhất trong lịch sử đương đại Việt Nam vẫn tiếp tục còn trong vòng tranh cãi giữa sử gia, học giả cũng như những nhà quan sát.  Một số những người phản đối […]

Võ Văn Quản
Chính trị
Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm
Members Public

“Không thể viết lịch sử bằng định kiến. Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến, ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’ John Betjeman, Tình đầu – Tình cuối (1952) Sẽ quá đơn giản để làm xấu hình ảnh của một con người, đặc biệt khi những người […]

Võ Văn Quản
Chính trị
Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn

Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn
Members Public

Cách đây hơn 70 năm, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hiến pháp 1946. Tuy chưa được áp dụng trên thực tế do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng bản Hiến pháp này vẫn mang trong mình những điểm thú vị […]

Phan Bảo Ân
Thể chế
1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào

1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào
Members Public

Thể chế nào mới thật sự đại diện cho Việt Nam? Câu chuyện vốn không hề ngã ngũ vào thời điểm Hiệp định Geneva được ký kết.

Quỳnh Vi
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →