Các khóa học luật miễn phí trên mạng năm 2016 – Phần cuối

Các khóa học luật miễn phí trên mạng năm 2016 – Phần cuối

Nam Quỳnh

Trong năm 2016, chỉ với mạng internet và một trình độ tiếng Anh nhất định, mọi người đều có thể tham gia những khóa học trực tuyến về luật do các trường đại học hàng đầu thế giới cung cấp với đầy những kiến thức thú vị để khám phá, tham khảo, hay để ôn tập và trao dồi kiến thức chuyên ngành trong năm mới.

Tiếp theo bài viết trước, tác giả tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những khóa học online về luật dưới đây.

(Một số khóa học trực tuyến có ngày khai giảng nhất định trong năm 2016, một số thì có thể đã hết qua đợt khai giảng (vẫn có thể sắp có đợt dạy mới) nhưng các tài liệu giảng dạy và video bài giảng vẫn để mở ở dạng lưu trữ (archived), cho phép những người lỡ khóa học vẫn có thể lên tự mày mò và nghiên cứu.)

1. Rethinking International Tax Law (Tư duy lại luật thuế quốc tế) – Coursera

12-12-2015 03-39-02 PM

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Leiden – Hà Lan
Giảng Viên: Giáo sư  Sjoerd Douma
Độ dài: 6 Tuần
Ước lượng thời gian học: 4-12 tiếng/tuần
Ngày Bắt Đầu: Đang diễn ra nhưng sẽ có đợt học mới từ Tháng 01 Năm 2016

2. Data Science Ethics (Đạo đức trong khoa học dữ liệu) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Michigan – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư H. V. Jagadish
Độ dài: 5 Tuần
Ước lượng thời gian học: 2-3 tiếng/tuần
Ngày Bắt Đầu: 01 Tháng 05 Năm 2016

3. International Law   (Luật quốc tế) – EdX

Giảng Viên: Giáo sư Pierre d’Argent
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

4. The Global Student’s Introduction to U.S. Law (Nhập môn luật Mỹ cho sinh viên toàn cầu)

12-12-2015 04-07-17 PM

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Florida – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư Pedro A. Malavet
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

5. 1x Copyright (Luật về quyền tác giả) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Harvard – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư William Fisher
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

6. Surveillance Law (Luật về theo dõi giám sát điện tử) – Coursera

12-12-2015 03-46-48 PM

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Stanford – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư Jonathan Mayer
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

7. Cyber101x Cyberwar, Surveillance and Security (Chiến tranh điện toán, theo dõi giám sát điện tử và an ninh mạng) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Adelaide – Úc
Giảng Viên: Giáo sư Melissa de Zwart
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

8.  ENGRI1280x Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection (Từ nghe trộm đến dữ liệu lớn: Sự riêng tư và theo dõi giám sát trong thời đại kết nối) – EdX 

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Cornell – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư Stephen B. Wicker
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

9. HLS3x JuryX: Deliberations for Social Change (Bồi thẩm đoàn: Thảo luận để thay đổi xã hội) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Harvard – Mỹ
Giảng Viên: Giáo sư Charles Nesson
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

10. EUHURIx The EU and Human Rights (Liên Minh EU và nhân quyền) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Dự Án FRAME thuộc Viện Nghiên Cứu Quản Trị Toàn Cầu Leuven (Leuven Centre for Global Governance Studies)
Giảng Viên: Nhóm nhiều giảng viên các trường đại học và viện nghiên cứu tại Châu Âu.
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

11. Rights1x Human Rights: The Right to Freedom of Expression (Nhập môn nhân quyền: Quyền tự do biểu đạt) – EdX

Đơn vị giảng dạy: Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International)
Giảng Viên: Chuyên viên tổ chức Ân Xá Quốc Tế Emilie White
Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.