tự do tôn giáo

40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm độc quyền Phật giáo

40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm độc quyền Phật giáo
Members Public

Nhà nước đang bảo hộ hay bảo kê cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Văn Tâm
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 10/2021: Học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị công an ngăn chặn

Tôn giáo tháng 10/2021: Học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị công an ngăn chặn
Members Public

Các tôn giáo mới đối mặt với sự kiểm soát ngày càng hà khắc.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 9/2021: Ban Tôn giáo TP. Hà Nội lo ngại các tôn giáo mới hoạt động qua mạng xã hội

Tôn giáo tháng 9/2021: Ban Tôn giáo TP. Hà Nội lo ngại các tôn giáo mới hoạt động qua mạng xã hội
Members Public

Chính quyền có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng tôn giáo mới phức tạp nhất từ trước đến nay.

Thái Thanh
Tôn giáo
Nghĩ lại về một Việt Nam "vô thần"

Nghĩ lại về một Việt Nam "vô thần"
Members Public

Có tương lai nào cho đa dạng tín ngưỡng thực sự ở Việt Nam?

Văn Thương
Tôn giáo
Trong hoảng loạn, tôn giáo đang giúp trấn an – việc mà nhà nước không làm được

Trong hoảng loạn, tôn giáo đang giúp trấn an – việc mà nhà nước không làm được
Members Public

Nếu không bị trói buộc, bàn tay tôn giáo có thể chìa ra giúp nhiều người hơn nữa.

Thái Thanh
Quan điểm
Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức

Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức
Members Public

Các tin khác: Cơ hội thay đổi chính sách đất đai về tôn giáo; “đạo lạ” âm thầm phát triển.

Thái Thanh
bản tin tôn giáo
Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết

Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết
Members Public

Chưa có khái niệm chính thức, nhưng đàn áp vẫn liên tục xảy ra.

Văn Tâm
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 5/2021: Một hội thánh Tin Lành bị cáo buộc làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Tôn giáo tháng 5/2021: Một hội thánh Tin Lành bị cáo buộc làm lây lan dịch bệnh COVID-19
Members Public

Đại dịch bùng phát khiến hoạt động của các nhóm tôn giáo thiểu số càng gặp nhiều trở ngại hơn.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →