Ban tôn giáo chính phủ

Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam

Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam
Members Public

Làng Mai sẽ được hoạt động độc lập hay trở thành cánh tay nối dài khác của chính quyền?

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 2/2022: Làng Mai gặp Ban Tôn giáo Chính phủ, bàn về việc hoạt động tại Việt Nam

Tôn giáo tháng 2/2022: Làng Mai gặp Ban Tôn giáo Chính phủ, bàn về việc hoạt động tại Việt Nam
Members Public

Cùng với những tin tức đáng chú ý khác về quyền tự do tôn giáo.

Thái Thanh
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ thừa nhận mặt tích cực của tôn giáo mới

Ban Tôn giáo Chính phủ thừa nhận mặt tích cực của tôn giáo mới
Members Public

Tuy vậy, họ vẫn không nói khi nào sẽ cho đăng ký hoạt động.

Thái Thanh
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?

Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?
Members Public

Chính quyền sẽ cần phải giải quyết những vấn đề mà chính họ đã tạo ra.

Văn Tâm
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo
Members Public

Việc dạy lịch sử, pháp luật trong các tổ chức tôn giáo nay phải đi theo một chương trình khung.

Thái Thanh
Tôn giáo
Các ban tôn giáo trên cả nước tiêu tiền ngân sách vào việc gì?

Các ban tôn giáo trên cả nước tiêu tiền ngân sách vào việc gì?
Members Public

Rất ít tỉnh, thành công khai ngân sách ban tôn giáo. Nhiều khoản chi tăng vọt không rõ lý do.

Thái Thanh
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ có phó trưởng ban mới: Một đại tá công an

Ban Tôn giáo Chính phủ có phó trưởng ban mới: Một đại tá công an
Members Public

Đại tá Nguyễn Tiến Trọng, người vừa được bổ nhiệm, luôn mặc thường phục trong các buổi họp.

Thái Thanh
Tôn giáo
Vì sao Ban Tôn giáo Chính phủ đi khắp nơi tặng hơn 7.000 lá cờ tổ quốc?

Vì sao Ban Tôn giáo Chính phủ đi khắp nơi tặng hơn 7.000 lá cờ tổ quốc?
Members Public

Có lẽ không phải vì những nơi được tặng không có tiền mua cờ.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →