bầu cử Việt Nam

Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.

Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.
Members Public

Có những lựa chọn có ý nghĩa hơn là việc ngồi yên không làm gì.

Y Chan
Bầu cử
Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?
Members Public

Từ tiền đóng hòm phiếu đến tiền bồi dưỡng cán bộ, tất cả đều là tiền thuế của người dân.

Hồng Anh
Bầu cử
Bầu cử Việt Nam những năm 2000: Vài lời với sự “ngây thơ” của một học giả người Anh

Bầu cử Việt Nam những năm 2000: Vài lời với sự “ngây thơ” của một học giả người Anh
Members Public

Các chuyên gia nước ngoài thường có một sự tự tin khó hiểu về chính quyền Việt Nam.

Võ Văn Quản
Quan điểm
Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?

Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?
Members Public

Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội mà cũng phải được dự kiến? Chuyện này nên hiểu ra sao?

Hồng Anh
Bầu cử
Bầu cử Việt Nam 2021: 12 mốc thời gian cử tri nào cũng nên xem qua

Bầu cử Việt Nam 2021: 12 mốc thời gian cử tri nào cũng nên xem qua
Members Public

Một tương lai khác rất có thể sẽ bắt đầu từ việc hiểu về tiến trình bầu cử hiện tại.

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →