Thích Nhất Hạnh

Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam

Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam
Members Public

Làng Mai sẽ được hoạt động độc lập hay trở thành cánh tay nối dài khác của chính quyền?

Thái Thanh
Tôn giáo
Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”

Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”
Members Public

Chánh niệm không phải là phi chánh trị.

Joaquin Nguyễn Hòa
Quan điểm
Lên án thiền sư Thích Nhất Hạnh: Sân si hay chính đáng?

Lên án thiền sư Thích Nhất Hạnh: Sân si hay chính đáng?
Members Public

Những chỉ trích về Thích Nhất Hạnh phản ánh mâu thuẫn dân tộc chưa bao giờ được hóa giải.

Thanh Ngọc
Quan điểm
Hoa sen trong biển lửa: Cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hoa sen trong biển lửa: Cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Members Public

Cũng là cuốn sách gây tranh cãi nhất của ông.

Văn Tâm
Đọc sách cùng Đoan Trang
Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay chánh trị?

Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay chánh trị?
Members Public

Bên cạnh thuyết pháp chánh niệm, vai trò chánh trị của ông nổi bật (và gây tranh cãi) không kém.

Võ Văn Quản
Nhân vật
Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Members Public

“Tôi đi tu chỉ vì tôi muốn dành trọn thì giờ của mình để giúp những người khác.”

Văn Tâm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →